Interzero testing

Aktualno

Svaki pojedinac od nas može dati svoj doprinos održivoj korporativnoj kulturi. Kao ambasadori održivosti, naši zaposlenici mogu predstaviti svoje vlastite ideje i održive projekte koji pridonose uspjehu naše tvrtke. Tim promovira ove inicijative kroz Interzero: održava kanale komunikacije otvorenim i pomaže nam razviti održivost kao kontinuirani proces.

example text

Viši projektni menadžer za razvoj poslovanja

Svaki pojedinac od nas može dati svoj doprinos održivoj korporativnoj kulturi. Kao ambasadori održivosti, naši zaposlenici mogu predstaviti svoje vlastite ideje i održive projekte koji pridonose uspjehu naše tvrtke. Tim promovira ove inicijative kroz Interzero: održava kanale komunikacije otvorenim i pomaže nam razviti održivost kao kontinuirani proces.

example text Viši projektni menadžer za razvoj poslovanja

Savjetovanje

Vaš partner za efikasno upravljanje otpadom

Našim klientima pomažemo kot

 • Izpunjavanja zakonskih uslova,
 • Optimaciji ambalaže i
 • Smanjivanja troškova vezanih na upravljanje otpada.
Više informacija

Upravljanje otpadom

Pomažemo vam uskladiti poslovanje sa zakonskom regulativom u oblasti upravljanja otpadom.

 • praćenje zakona, izmene i dopune zakona o upravljanju otpadom i pismeno obaveštavanje o svim promenama u vezi sa potrebama klijenata,
 • pomoć pri popunjavanju pratećih dokumenata.
 • pomoć u izradi deklaracija o fizičkim i hemijskim svojstvima opasnog otpada,
 • pomoć u vođenju evidencije o nastanku otpada i postupanju sa otpadom,, ...
Više informacija

Sertifikovanje Made for recycling

Da li je vaša ambalaža spremna za reciklažu?

 • U 5 koraka provjerimo recikabilnost vaše ambalaže
 • Ako je uskađena sa našim uslovima dobijate pečat Made for recycling
 • Pečat možete pozicionirati na vaše proizvode i sa time izkazati vaš doprinos održivoj životnoj sredini
Više informacija

O Interzeru

Održivostčasopis

Održivostizveštaj

Zaposleni i inicijative

Naši zaposleni su stručnjaci za cirkularnu ekonomiju koji čine Interzero onim što jeste. Zajedno sa vama i našim partnerima stvaramo budućnost u kojoj vredi živjeti.

Više informacija

Sabine Nallinger i Markus Muller-Dreksel u razgovoru (na njemačkom)

U intervjuu možete videti zašto je Evropski zeleni dogovor odlična prilika za kompanije – i za cirkularnu ekonomiju.

Pogledajte video

Odgovornost i strategija

Gradimo mostove, zatvaramo cikluse i stvaramo dodatnu vrednost. Naša strategija nam daje okvir za to. Tako da se uvek koncentrišemo na najvažnije.

Više informacija

Studije i sertifikati

Crno na belo dokumentujemo doprinos naših kupaca zaštiti klime: Institut Fraunhofer UMSICHT ​​redovno izračunava pozitivne ekološke efekte ove obaveze.

Više informacija

Proizvodi & Kupci

Radimo na reciklaži sirovina. Za zaštitu životne sredine i za dobrobit naših kupaca.

Više informacija

Kontakt

office@l.interzero.at/hr


  Nachhaltigkeit

  Upravljanje

  Uprava u Interzero Srbija: „Naša snaga je u znanju i iskustvu koje posedujemo, kao i ljudima koji čine Interzero sistem.“

  “Sa dolazkom Interzero u Srbiju želimo pomoći pokretanje cirkularne ekomije i održivog, efikasnog i isplativog rešenja za upravljanje otpadom i sirovinama! Naš način razmišljanja,  drugačiji pristup, savremena rešenja u upravljanju otpadom i primena visedeceniskih iskustava, najnovijih tehnologija i naprednih resenja, stecenih sirom Evrope, pomažu našim klientima u sprovođenju delotvornih rešenja. Naša snaga je u znanju i iskustvu koje posedujemo, kao i ljudima koji čine Interzero sistem.”

  —Vojislav Stanković

  „Osnovna snaga Interzero Srbija je, s jedne strane, u znanju i sposobnostima njenih zaposlenih – ljudi. S druge strane, snaga je u inovativnih, održivih i individualnim rešenjima koje nudi svojim klijentima. Njihovim povezivanjem formiramo jednu od vodećih kompanija za sprečavanje stvaranja otpada u Srbiji i susednim zemljama.

  Naš glavni pravac je održivost u poslovanju, a naša vizija je svet bez otpada.."

  — Vanja Hrovat


  Otpis i uništavanje robe

  Otpis i uništavanje robe

  Otpis robe radi uništavanja/odlaganja je porezno priznat rashod (u smislu poreza na dobit), pri čemu ne nastaje obaveza poreza na dodatu vrednost.

  Otpad, dugotrajna trgovinska roba

  Da li otpisujete robu kojoj je istekao rok trajanja, nije više u prodajnom asortimanu ili ne ispunjava uslove za uvoz? Roba koja je uništena se pravilno i ekološki odlaže ili reciklira, čime se eliminiše mogućnost njenog vraćanja na tržište. Prepustite nam raspolaganje vašim otpisima.


  Jumping Man

  Kariera u Interzeru

  Pomozite nam da oblikujemo zeleniju budućnost!

  Svako ko želi da našu viziju budućnosti bez otpada pretvori u karijeru, dobrodošao je da se pridruži našem timu. Mogućnosti za karijeru u Interzero-u su raznovrsne, baš kao i naše usluge reciklaže i zaštite životne sredine. Sistem za održivost: iz godine u godinu zaokružujemo tokove proizvoda, materijala i logističkih rešenja za naše klijente. To postižemo individualizovanim uslugama koje počinju povratkom i povratom materijala kroz multifunkcionalnu evropsku logističku mrežu i inovativna rešenja za reciklažu, a završavaju se našim savremenim rešenjima. Raznolikost našeg portfelja je usklađena sa mogućnostima za karijeru u Interzero-u – i brojem visoko kvalifikovanih ljudi koji oživljavaju ove profesije.


  Papir i karton

  Oko 30% našeg otpada je papir.

  Moguće je reciklirati sve vrste novina, kartona, papirnih i kartonskih kesa, papira za pisanje i papirne i kartonske ambalaže do 7 puta.

  Reciklažom 1 tone kancelarijskog papira uštedeli smo 4.200 kV električne energije, 32.000 l vode, 74% manje zagađenja životne sredine i sačuvali smo 17 stabala.

  Osnovne vrste i karakteristike otpadnog kartona i papira sa kojima se najčešće susrećemo:

  • Mešani papiri i karton (sortirani)
  • Mešavina papira različitog kvaliteta i kartona; sadrže najviše 40% novina i časopisa
  • Valoviti papir i karton iz supermarketa
  • Korišćena papirna i kartonska ambalaža koja sadrži najmanje 70% valovite ploče, ostatak su čvrste daske i papir za umotavanje
  • Stari valoviti kontejneri
  • Korišćene kutije i listovi valovitog kartona različitih karakteristika
  • Grafički papir za uklanjanje boja

  Sortirani grafički papir iz domaćinstva, novina i časopisa, minimalno 40% svakog. Procenat papira i kartona koji se ne mogu reciklirati treba vremenom da se smanji na najviše 1,5%. Stvarni procenat će se dogovoriti između kupca i prodavca.

  Kontakt

  office@l.interzero.at/hr


   Resources saved by recycling

   Resources saved by recycling: Reciklaža je dodata vrednost

   Zajedno sa našim kupcima svake godine čuvamo prirodne resurse i aktivno štitimo klimu.

   Renomirani Fraunhofer institut UMSICHT ​​redovno dokazuje pozitivne ekološke efekte ove posvećenosti

   U okviru godišnje studije „resources SAVED by recycling“, Fraunhofer Institut UMSICHT ​​utvrđuje u kojoj meri usluge reciklaže ALBA Grupe rasterećuju životnu sredinu. Shodno tome, kompanije ALBA Grupe – uključujući Interzero – su samo u Nemačkoj, Austriji, Poljskoj i Sloveniji 2020. godine uštedele preko 28,8 miliona tona primarnih sirovina reciklirajući oko 4,8 miliona tona reciklažnih materijala. Istovremeno, ušteđeno je 3,5 miliona tona gasova staklene bašte. Ovo odgovara godišnjem pozitivnom efektu zaštite klime od oko 49 miliona stabala. Za studiju, Fraunhoferovi stručnjaci su pažljivo pogledali reciklažu materijalnih tokova metala, otpadne električne i elektronske opreme, papira/kartona, stakla, lagane ambalaže, plastike i drveta.

   Smanjite transportne rute, ponovo koristite IT opremu

    

   U drugoj studiji iz serije „SAVED resursi“, Fraunhofer-UMSICHT je ​​izračunao kako obrada i ponovna upotreba IT i komunikacionih uređaja koje organizuje Interzero utiče na resurse i klimu. Na primer, jednokratna obrada beležnice štedi oko 181 kilogram primarnih resursa i 154 kilograma gasova staklene bašte zbog produženog veka trajanja uređaja. Korišćenje Interzeroovog mobilnog centra za brojanje (MZZ) takođe štiti životnu sredinu: sa mobilnom uslugom brojanja za jednokratne boce za depozit direktno na licu mesta, kompanije više ne moraju da putuju na velike udaljenosti do stacionarnih centara za brojanje. „UŠTEĐENI resursi“ pokazuje da MZZ godišnje generiše toliko CO2 uštede koliko se mogu vezati skoro tri šumovita fudbalska terena.

   Kontakt

   office@l.interzero.at/hr


    Sortiranje sirovina

    Sortiranje sirovina

    Sortiranje sirovina

    Brzim odvajanjem otpada u različite kante povećavaju se mogućnosti za kasnije sortiranje i dobijanje najkvalitetnijih sirovina.

    Bilo da je u rasutom stanju ili balirano, u Vašem magacinu ili isporučeno nama, uzimamo sledeće sirovine za sortiranje i sastavljamo individualnu ponudu za Vas:

    • mešana plastika za domaćinstvo (žuta kanta)
    • balirana / rasuti PET boce za sortiranje (providne / šarene / hemijske)
    • mešani HDPE – PP – PET – PS
    • mešana tvrda plastika

    Kontakt

    otpad@interzero.hr


     Usluga zaposlenog na lokaciji klijenta

     Usluga zaposlenog na lokaciji klijenta

     Interzero brine o sveobuhvatnom upravljanju otpadom na lokacijama gde nastaju velike količine otpada.

     Vaši zaposleni ne treba da se bave otpadom, već vašim osnovnim poslom U vreme kada posao postaje skup, a kvalitetne zaposlene teško naći, izuzetno je važno vreme iskoristiti efikasno. Oslobađamo vas brige oko otpada, odvoza otpada i ambalaže i prateće dokumentacije. Naše zaposlene šaljemo na lokaciju ili radimo sa vašim zaposlenima po dogovorenim uslovima.

     Moguće usluge:

     • Zaposleni Interzero na lokaciji klijenta
     • Razvrstavanje otpada na lokaciji klijenta
     • Instalacija opreme Interzero
     • Baliranje raznih vrsta otpada
     • Odvajanje korisnog otpada od komunalnog otpada
     • Sabijanje komunalnog otpada
     • Pojačana kontrola otpisa robe u prodavnicama
     • Upravljanje otpadnom dokumentacijom
     • Organizacija selidbe preko Interzero logistike

     Klijent odlučuje da li će zadržati postojeće kolektore ili će Interzero preporučiti nove.

     Koristi za klijenta

     Usklađenost sa zakonom

     Ušteda vremena vlastitih djelatnika

     Ušteda prostora za upravljanje otpadom

     Uštede na mašinama za otpad

     Uštede i kontrola troškova u svakom trenutku


     Trgovina sirovinama

     Trgovina sirovinama

     Interzero otkupljuje sirovine iz otpada i organizuje reciklažu širom Republike Srbije, dajući na taj način svoj doprinos cirkularnoj ekonomiji.

     Kupovina, prodaja, reciklaža: motor održivog razvoja

     Kupovinom, prodajom i reciklažom materijala koji se mogu reciklirati, Interzero ulaže u očuvanje resursa i omogućava kružnu ekonomiju. Upotrebljene materijale prerađujemo u sopstvenim pogonima ili kod naših partnera, a zatim isporučujemo sortirane i reciklirane resurse industriji.

     Kao ovlašćena kompanija za upravljanje otpadom, Interzero ispunjava najviše standarde u oblasti reciklaže materijala.

     Najčešće sirovine koje kupujemo, prodajemo, recikliramo:

     • karton / papir
     • plastika
     • nosači za piće / sanduke (PE-HD)
     • obojeni metali
     • crni metali

     Kontakt

     office@l.interzero.at/hr


      Proširena odgovornost proizvođača - VEEE, pakovanje, ulja i maziva, B&A

      Proširena odgovornost proizvođača - WEEE, pakovanje, ulja i maziva, B&A

      Obezbeđujemo usklađenost sa EPR za WEEE, ambalažu i B&A u Srbiji iu skladu sa Direktivama o:

      Jeste li proizvođač koji stavlja EEO, ambalažu ili baterije na srpsko tržište?

      Da li vam je potrebna usluga ovlašćenog predstavnika za: WEEE, ambalažu ili baterije i akumulatore?

      Ili vam je samo teško da pratite razne izmene i dopune velikog broja pravilnika?

      Naša ponuda

      Savjetovanje

      Individualno savetovanje u vezi sa zakonskim obavezama

      Izvještaj

      Podnošenje izveštaja Ministarstvu za zaštitu životne sredine

      Regulatorni konsalting

      WEEE / pakovanje / B&A regulatorni konsalting

      Sveobuhvatno rješenje

      Jedan ugovor za EPR u Srbiji