Papir in karton

Papira i kartona ima oko 30% u našem otpadu. Moguće je reciklirati sve vrste i to do 7 puta. Reciklažom 1 tone uredskog papira uštedimo 4.200 kW električne energije, 32.000 l vode, 74% se manje zagađuje okoliš i spasili smo 17 stabala.

Osnovne vrste otpadnog kartona i papira s kojima se najviše susrećemo:

  • mješoviti papiri i karton (sortirani),
  • valoviti papir i karton iz supermarketa,
  • stari valoviti spremnici,
  • sortirani grafički papir za uklanjanje boje.

Vrijednost otpadnog papira i kartona na tržištu sa sekundarnim sirovinama se stalno mijenja. Njegova vrijednost i mogućnost recikliranja također ovisi o tome kako se skuplja i koje je vrste.

Kontaktirajte nas za više informacija ili za ponudu

Kontakt

otpad@interzero.hr