Sortiranje sirovina

Brzim odvajanjem otpada u različite kante povećavaju se mogućnosti za kasnije razvrstavanje i dobivanje sirovina najviše kvalitete.

Preuzimanje miješane plastike na sortiranje

Bilo u rasutom stanju ili balirane, na Vašem skladištu ili dostavljene nama, preuzimamo slijedeće sirovine na sortiranje te za Vas sastavljamo individualnu ponudu:

  • miješana plastika iz kućanstva (žuta kanta) balirana / rasuta
  • PET boce za sortiranje (prozirne / šarene / kemija)
  • miješani HDPE – PP – PET – PS
  • miješana tvrda plastika

Kontaktirajte nas za više informacija u vezi sortiranja odpadnih sirovina ili za indiviudalnu ponudu!

Kontakt

otpad@interzero.hr