Propisi

Za vas smo sakupili sve relevantne zakone, pravilnike, uredbe i odluke na jednom mjestu. Ukoliko trebate pomoć u tumačenju propisa, slobodno nas kontaktirajte.

ZAKONI

 

PRAVILNICI

 • Pravilnik o gospodarenju otpadom
  Narodne novine 81/20
 • Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži
  Narodne novine 88/1578/16116/1714/20144/20
 • Pravilnik o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima
  Narodne novine 111/15
 • Pravilnik o gospodarenju medicinskim otpadom
  Narodne novine 50/1556/19
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama
  Narodne novine 113/16
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim tekstilom i otpadnom obućom
  Narodne novine 99/15
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima
  Narodne novine 124/06121/0831/09156/0991/1145/1286/13
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim  vozilima
  Narodne novine 125/1590/1660/1872/1881/20
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom
  Narodne novine 42/1448/14107/14139/1411/1907/20
 • Pravilnik o gospodarenju otpadom iz proizvodnje titan-dioksida
  Narodne novine 117/14
 • Pravilnik o gospodarenju otpadom iz rudarske industrije
  Narodne novine 22/19
 • Pravilnik o gospoadrenju polikloriranim bifenilima i polikloriranim terfenilima
  Narodne novine 103/14
 • Pravilnik o građevnom otpadu koji sadrži azbest
  Narodne novine 69/16
 • Pravilnik o katalogu otpada
  Narodne novine 90/15
 • Pravilnik o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada
  Narodne novine 117/14
 • Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša
  Narodne novine 03/22
 • Pravilnik o termičkoj obradi otpada
  Narodne novine 75/16
 • Pravilnik o uvjetima za izdavanje suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša
  Narodne novine 57/10
 • Pravilnik o zbrinjavanju radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora
  Narodne novine 12/18

 

UREDBE

 • Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom  
  Narodne novine 50/1784/19
 • Uredba o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima 
  Narodne novine 105/1557/20
 • Uredba o gospodarenju otpadnim vozilima
  Narodne novine 112/15
 • Uredba o gospodarenju otpadnom ambalažom
  Narodne novine 97/1507/20140/20
 • Uredba o nadzoru prekograničnog prometa otpadom 
  Narodne novine 69/0617/0739/09
 • Uredba o odgovornosti za štete u okolišu
  Narodne novine 31/1750/20

 

ODLUKE

 • Odluka o donošenju Plana i sprječavanja nastajanja otpada od hrane RH 2019-2022
  Narodne novine 61/19
 • Odluka o izmjenama nakanda u sustavima gospodarenja otpadnim vozilima i otpadnim gumama 
  Narodne novine 40/1557/20
 • Odluka o izmjeni naknade u sustavu gospodarenja otpadnim uljima
  Narodne novine 95/1557/20

Kontakt

otpad@interzero.hr