Zbrinjavanje neopasnog i opasnog otpada

Glavna je djelatnost tvrtke Interzero organizacija sakupljanja i zbrinjavanja neopasnog i opasnog otpada.
S uredom u Zagrebu, vršimo uslugu na području cijele Republike Hrvatske.

Tvrtka Interzero d.o.o. ovlaštena je za posredovanje u zbrinjavanju otpada i prijavljena u Očevidnik MZOPU (rješenje MZOPU RH r.b. 0008; Klasa 351-02/13-23/61). Poslujemo u skladu s hrvatskim pravnim propisima: Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13), Pravilnikom o gospodarenju otpadom (NN br. 23/14) te Pravilnikom o ambalaži i ambalažnom otpadu (NN br. 97/05, 115/05, 81/08, 31/09, 156/09, 38/10, 10/11, 81/11 i 126/11, 38/13, 86/13).

Prema potrebi, za ispunjavanje usluge klijentima osiguravamo adekvatne spremnike i kontejnere za skladištenje i prijevoz otpada.

Cilj nam je postići ekološki što prihvatljiviji način zbrinjavanja ili reciklaže te ekonomski najprihvatljivije rješenje za klijenta.

Opasni otpad

Nudimo Vam rješenja za odvoz, prihvat i rukovanje otpadom koji nastaje kao rezultat obavljanja djelatnosti u većim tvrtkama ili koji nastaje tijekom obavljanja pojedinih obrtničkih djelatnosti, kao što su:

  • auto servis, limarske radionice,
  • fotografski studio,
  • štamparije,
  • stolarske radionice,
  • medicinske ustanove.

Neki primjeri opasnog otpada: otpadne boje, otapala, kiseline, emulzije, motorna ulja, upijači, krpe za čišćenje, zaštitna odjeća, ambalaža onečišćena ostacima opasnih tvari, otpadna ljepila, fotokemikalije, razvijači boja, premazi, razrjeđivači, infektivni otpad.

Za svaku vrstu otpada osiguravamo vam etikete otpada, odgovarajuće spremnike za prikupljanje, te pronalazimo povoljnu ponudu za gospodarenje otpadom. Nakon zaprimanja otpada, dobit ćete evidenciju i vaganje. Također Vas savjetujemo o uspostavi evidencije predanog otpada i podnošenju godišnjeg izvješća o nastalom otpadu u tvrtki.

Opasni otpad
548 / 5.000 Rezultati prevajanja Rezultat prevoda Hrana i biološki otpad kojem je istekao rok trajanja

Hrana i biološki otpad kojem je istekao rok trajanja

Uvoznicima, trgovcima i ostalim proizvođačima biološkog otpada nudimo jednokratni ili periodični odvoz otpada kada:

  • Prehrambeni proizvodi kojima je istekao rok trajanja
  • Biorazgradivi kuhinjski otpad
  • Otpadna jestiva ulja i masti

Osiguravamo Vam svu potrebnu opremu za prikupljanje otpada, organiziramo odvoz, prikupljanje i osiguravamo svu dokumentaciju – evidenciju, vaganje i ostale potvrde ovisno o vrsti uništavanja. Po posebnom prethodnom dogovoru vršimo i komisijsko uništavanje otpada.

Iskoristite našu stručnost u integriranoj isporuci usluga za inteligentno kružno gospodarstvo, poboljšajte svoju učinkovitost i povećajte svoju konkurentnost.

Kontakt

otpad@interzero.hr