Environmental Sustainability Dashboard– ESG alat za nefinancijsko izvješćivanje

Nove zakonske obveze poduzetnika i sve veća važnost pitanja održivosti čine nefinancijsko izvješćivanje ESG-a sve većim izazovom za mnoga poduzeća. Kako bismo pojednostavili procese prikupljanja, praćenja i analize ESG pokazatelja, stvorili smo Environmental Sustainability Dashboard- savjetodavnu uslugu u kombinaciji s ESG alatom za izvješćivanje.

ESG izvještavanje – je li to ujedno i Vaša obveza?

Nefinancijsko izvješćivanje o ESG-u uvedeno je u okviru CSRD-a. Uredbe su donesene 2022. godine,  a od 2024. mnoga će poduzeća morati podnositi godišnja ESG izvješća pripremljena u skladu s europskim standardima izvješćivanja o održivosti, takozvanim ESRS-om.

Obveza izvješćivanja o nefinancijskom ESG-u već se primjenjuje na gotovo 1.000 hrvatskih tvrtki. U narednim godinama sustavno će se širiti prema sljedećem rasporedu:

 • od 2024. takozvana društva od javnog interesa s prihodima većim od 50 milijuna EUR i zapošljavaju min. 500 ljudi,
 • Od 2025. sva velika poduzeća ili matični subjekti velikih grupa koji ispunjavaju najmanje dva od sljedećih kriterija: prihodi umanjeni za 50 milijuna EUR, više od 250 zaposlenika, bilanca u ukupnom iznosu od najmanje 25 milijuna EUR,
 • Od 2026. srednja i mala trgovačka društva uvrštena na burzu koja ispunjavaju najmanje dva od sljedećih kriterija: ukupna bilanca min. 5 milijuna EUR i prihod od min. 10 milijuna EUR za mala poduzeća ili bilanca u ukupnom iznosu od min. 25 milijuna EUR i prihod od min. 50 milijuna eura za srednja poduzeća.

U području zaštite okoliša izvješća ESG-a uključivat će min. podatke o emisijama stakleničkih plinova, načinu i stupnju utjecaja poduzeća na okoliš te stanju provedbe kružnog gospodarstva.

Pripremite se za nefinancijsko izvješćivanje o ESG-u pomoću Environmental Sustainability Dashboard-a

Environmental Sustainability Dashboard savjetodavna je usluga s kojom ćete pripremiti svoju tvrtku za obvezno izvješćivanje o ESG-u. Naše rješenje sastoji se od savjetovanja o procjeni utjecaja na okoliš u odnosu na potrebe našeg klijenta, uz podršku internetske platforme.

Pomoću Environmental Sustainability Dashboard-a :

 • nabrojat ćete ključne ESG čimbenike okoliša vaše tvrtke koji su potrebni za nefinancijsko izvještavanje,
 • izbjeći ćete financijske kazne zbog nepoštivanja obveze izvješćivanja ESG-a i smanjiti rizik od štete za ugled društva,
 • unaprijed identificirati podatke vašeg poduzeća koji utječu na procjenu ESG-a u području okoliša,
 • dobit ćete vrijeme za provedbu akcija koje će poboljšati ESG rejting tvrtke i ojačati njezinu poziciju na tržištu,
 • prikupljati podatke obuhvaćene ESG izvješćem na transparentnoj, digitalnoj nadzornoj ploči,
 • steći ćete mogućnost stalnog praćenja ekoloških KPI-ja vaše tvrtke,
 • prijavit ćete ESG čimbenike na način koji zadovoljava potrebe investitora i izvođača radova vaše tvrtke,
 • smanjit ćete utjecaj vaše tvrtke na okoliš.

Environmental Sustainability Dashboard– sveobuhvatno ESG savjetovanje u području okoliša

Ključni element Nadzorne ploče za održivost okoliša savjeti su o postupku pripreme i objedinjavanja podataka za ESG izvješće. Zbog mnoštva i disperzije tih informacija, vlastiti odabir i prikupljanje mogu biti dugotrajni i pogodni za skupe pogreške.

Interzero nudi punu podršku u razumijevanju i provedbi ESG standarda i savjeta u procesu izrade ESG izvješća: od odabira opsega podataka do pripreme konačne verzije dokumenta. Kako bi se zadovoljili najviši standardi izvješćivanja, Environmental Sustainability Dashboard sastoji se od nekoliko pažljivo planiranih koraka:

Environmental Sustainability Dashboard
 • Analiza konteksta – preliminarna studija konteksta i poslovnog okruženja tvrtke,
 • Analiza podataka – prikupljanje i konfiguracija ulaznih podataka, podrška pri odabiru ekoloških pokazatelja uspješnosti,
 • Unos podataka – unos podataka u alat i uvodno izvješće sastavljeno u skladu sa zahtjevima taksonomije EU-a i direktive CSRD te uz mogućnost uzimanja u obzir drugih međunarodnih standarda izvješćivanja i industrijskih smjernica,
 • Interpretacija uspješnosti – mapiranje rizika, kritički pregled rezultata i višedimenzionalna analiza stvarnog utjecaja tvrtke na okoliš,
 • Poboljšanje performansi – izrada plana korektivnih mjera, postavljanje kratkoročnih i dugoročnih ciljeva,
 • Podrška u procesu promjene – konzultantske aktivnosti, stalna prilagodba ciljeva, savjetovanje o okolišu.

Metode izračuna ESG-a usklađene s CSRD-om

ESG i pokazatelji održivosti vaše tvrtke izračunavaju se u skladu sa službenim međunarodnim standardima:

 • Smjernice za izvješćivanje o održivosti (GRI)
 • Protokol za stakleničke plinove (GHG protocol),
 • Kumulativna potražnja za energijom (CED),
 • Indeks kružnosti (MCI). Podaci će se ažurirati na odgovarajući ISO standard.

Korištena metodologija u skladu je sa zahtjevima Direktive o izvješćivanju o korporativnoj održivosti (CSRD) i standardima izvješćivanja o održivosti (ESRS).

Osim toga, uzimamo u obzir niz KPI-ja prilagođenih potrebama klijenta (emisije, energija, materijali, otpad, voda.

ESD nadzorna ploča – digitalni alat za izvješćivanje o ESG-u

ESD graphic process KPI

Sastavni dio ESD usluge je digitalna platforma koja vam omogućuje praćenje KPI-ja, praćenje ESG čimbenika i izradu izvješća koja sadrže razrade nefinancijskih podataka tvrtke. Na nadzornoj ploči ESD platforme pronaći ćete dinamički objavljene KPI-jeve koji se mogu prikazati na više razina (nadzorna ploča, glavni pokazatelji, kategorije utjecaja, detalji KPI-ja).

ESD nadzorna ploča omogućuje vam dodjeljivanje uloga zaposlenicima (C-razini, rukovoditeljima, marketingu, menadžerima, tehničarima) i određivanju razina pristupa podacima.

Pratite ESG i ključne podatke o održivosti svoje tvrtke

Digitalna nadzorna ploča sastoji se od grafikona, grafika i tablica koje sadrže: glavne ekološke ključne pokazatelje uspješnosti, informacije o kategorijama utjecaja i detaljne informacije o KPI-jevima.

Podaci dostupni u alatu prikazani su u jasnom, grafičkom obliku, što olakšava analizu i kritički pregled postignutih rezultata.

Izrada izvješća koja zadovoljavaju ESRS standarde

S nadzorne ploče možete generirati izvješća koja uključuju razvoj KPI-ja:

 • za bilo koje vremensko razdoblje,
 • na razini grupe ili zemlje;
 • u .pdf ili .xls formatu.

Opseg izvješća može se slobodno prilagoditi, npr. onemogućavanjem određenih dijelova izvješća za internu uporabu ili izradom cjelovitog ESG izvješća za objavu.

Razvijte svoje poslovanje pomoću Interzero-ovog Environmental Sustainability Dashboard-a

Pomoću nadzorne ploče za održivost okoliša počet ćete donositi informirane odluke usmjerene na održivost vašeg poslovanja i naučiti kako učinkovito upravljati pitanjima okoliša. Interzero stručnjaci pratit će vas u procesu promjene, olakšavajući provedbu mjera za poboljšanje ESG rezultata vaše tvrtke.

Što ćete dobiti odabirom nadzorne ploče za održivost okoliša?

 • Ostvarit ćete uštede koje proizlaze iz implementacije kružnih rješenja, učinkovitije uporabe energije i drugih resursa.
 • Nove kupce steći ćete proširenjem portfelja održivih usluga i proizvoda,
 • Uspostavit ćete suradnju s novim poslovnim partnerima zahvaljujući ispunjavanju ESG kriterija.
 • Povećat ćete vrijednost svoje tvrtke i vrijednost vašeg branda.
 • Utjecat ćete na percepciju tvrtke kao dobrog poslodavca, što će vam olakšati privlačenje i zadržavanje zaposlenika.
 • Tvrtki ćete omogućiti bolji pristup vanjskom financiranju i priliku da dobije povlaštene uvjete (npr. niže troškove) zajmova ili kredita.
 • Poboljšat ćete svoj odnos s investitorima.

Zašto Interzero?

Jedan smo od vodećih pružatelja integriranih usluga zaštite okoliša. Već više od 30 godina podržavamo poduzetnike u ispunjavanju njihovih zakonskih obveza, poduzimanju daljnjih odgovornih koraka u području zaštite okoliša i razvoju njihovog poslovanja. Savjetujemo, provodimo revizije okoliša, preuzimamo obveze izvješćivanja i pripremamo dokumentaciju o okolišu.

Naš najveći adut je kvalificirani tim iskusnih stručnjaka koji djeluju u područjima: emisije zraka, gospodarenje vodom i kanalizacijama, gospodarenje otpadom i ambalaža. Od uvođenja ESG koncepta usredotočili smo se na kriterije ekološke održivosti tvrtke i pružili rješenja koja poboljšavaju ESG pokazatelje u ovom području i pozitivno utječu na ukupnu ocjenu ESG-a tvrtke.

Imamo veliko iskustvo u procjeni utjecaja tvrtke na okoliš pomoću međunarodne, standardizirane metodologije. Kao dio naših konzultantskih usluga, podržavamo naše klijente u planiranju i provedbi održivih aktivnosti i pružamo im inovativne digitalne alate koji automatiziraju brojne procese i minimiziraju rizik od pogrešaka.

U budućnosti se naše savjetodavne aktivnosti mogu proširiti na komponente “S” i “G”, što će omogućiti učinkovito stvaranje sveobuhvatnih ESG izvješća.

Obveza prijavljivanja nefinancijskog ESG-a u praksi – najčešća pitanja

Je li nefinancijsko izvještavanje u novoj obvezi vaše tvrtke? Pronađite odgovore na najčešća pitanja o ESG-u u Hrvatskoj.

ESG (okolišni, socijalni, upravljački) skup je pokazatelja povezanih s ekološkim, socijalnim i upravljačkim pitanjima tvrtke. Oni su osnova za izradu rejtinga i nefinancijskih procjena tvrtke, zemalja i drugih organizacija (npr. nevladinih organizacija).

Pojedinačni ESG pokazatelji i ukupna ESG procjena tvrtke omogućuju vam da provjerite vodi li se i u kojoj mjeri određena organizacija načelima održivog razvoja, provodi društveno odgovorne poslovne prakse i donosi koristi (uglavnom nefinancijske) svim dionicima. Analiza ESG strategija i izvješća koje je podnijelo društvo važan su element procjene rizika određenog društva, koju u M&A procesima provode investitori, a sve češće i potencijalni ugovaratelji određenog društva.

Izvješće ESG-a je godišnje, nefinancijsko izvješće koje pruža informacije o aktivnostima koje društvo poduzima u 3 područja: okolišnom, socijalnom i upravljačkom te o rezultatima provedenih aktivnosti. Pravilno sastavljeno ESG izvješće trebalo bi se temeljiti na smjernicama sadržanima u mnogim pravnim aktima (nacionalnim, europskim i međunarodnim) i organizacijskim, koji uključuju:

 • Zakon o računovodstvu kojim se provodi Direktiva o nefinancijskom objavljivanju,
 • Direktivu o nefinancijskom izvješćivanju (NFRD/CSRD);
 • Uredba o objavljivanju financijskih usluga o održivosti (SFDR)
 • Uredbu EU-a o taksonomiji;
 • preporuke Radne skupine za objavljivanje financijskih informacija povezanih s klimom (TCFD).

Obveza izvješćivanja o ESG-u stupila je na snagu 1. siječnja 2024. Od tog datuma gotovo 1000 hrvatskih tvrtki mora podnijeti godišnja, obvezna nefinancijska izvješća. U narednim godinama obveza izvješćivanja o ESG-u proširit će se na druge, manje i manje subjekte koji djeluju u EU-u.

Od 2024. obveza izvješćivanja o nefinancijskom ESG-u primjenjivat će se na velika poduzeća, takozvane subjekte od javnog interesa ili matična društva velikih grupa s više od 500 zaposlenih i koja ispunjavaju jedan od sljedećih kriterija: neto promet veći od 40 milijuna EUR i/ili ukupnu imovinu veću od 20 milijuna EUR.

U sljedećim godinama obveza izvješćivanja o nefinancijskim sredstvima primjenjivat će se i na manje subjekte:

 • od 2025. veliki subjekti ili matična društva velikih grupa koji ispunjavaju dva od sljedećih kriterija: više od 250 zaposlenika, neto promet veći od 50 milijuna EUR, ukupna imovina veća od 25 milijuna EUR,
 • Od 2026. mali i srednji subjekti uvršteni na uređeno tržište EU-a koji ispunjavaju dva od sljedećih kriterija:
  • za srednja poduzeća: više od 10 zaposlenika, neto promet veći od 50 milijuna EUR, ukupna imovina veća od 25 milijuna EUR,
  • za mala poduzeća: više od 10 zaposlenika, neto promet veći od 10 milijuna EUR, ukupna imovina veća od 5 milijuna EUR (prenosiva do 2028.),
 • Od 2028. određeni subjekti izvan EU-a s neto prometom u EU-u većim od 150 milijuna eura i podružnica u EU-u s neto prometom većim od 40 milijuna eura ili podružnica iz EU-a koja podliježe CSRD-u.

ESG mjerni podaci (poznati i kao ESG čimbenici) mogu se podijeliti u 3 glavna područja: okolišno, socijalno i upravljanje.

Primjeri ekoloških ESG čimbenika uključuju:

 • ublažavanje klimatskih promjena;
 • prilagodba klimatskim promjenama;
 • očuvanje i održivo korištenje slatkovodnih i morskih voda;
 • prijelaz na kružno gospodarstvo;
 • sprečavanje i kontrola onečišćenja;
 • zaštita i obnova biološke raznolikosti.

Primjeri socijalnih ESG čimbenika uključuju:

 • radni uvjeti
 • zdravlje i sigurnost na radu,
 • inkluzivnost i raznolikost na radnom mjestu;
 • mogućnost razvoja i osposobljavanja,
 • razinu poštovanja ljudskih prava,
 • Odnosi sa zajednicom,
 • utjecaj tvrtke/robne marke na potrošače i krajnje korisnike.

Primjeri ESG čimbenika povezanih s korporativnim upravljanjem uključuju:

 • korporativna kultura i odgovorno poslovanje,
 • korištenje/funkcioniranje korupcije i podmićivanja;
 • politički utjecaj i lobističke aktivnosti tvrtke,
 • odnosi s dobavljačima i poslovnim partnerima,
 • zaštita privatnosti i sigurnosti podataka.

Kontakt

otpad@interzero.hr