Praznik rada je iza nas, vrijeme nas je donekle poslužilo i uvjereni smo da je većina nas ovaj vikend provela negdje na zraku, u ugodnom društvu obitelji i prijatelja, uz roštilj i pokoje hladno piće.

 

Isto tako, uvjereni smo da danas, svi koji smo jučer uživali u društvu, imamo isto pitanje na pameti: Gdje sada sa svim tim silnim praznim bocama od sokova, vode, vina, pive…?

Sigurni smo da vam prtljažnici automobila, kao i nama, sadrže barem jednu vreću takovih boca koje planirate negdje odložiti.

 

U kontejner sa komunalnim otpadom? Nikako.

 

Kroz prozor auta negdje baciti u šumu? Ni u ludilu.

 

U susjedovu kantu sa smeće? Nije ni ljudski, ni ispravno.

 

Postoji bolji, daleko ispravniji i isplativiji način za odlaganje boca.

 

Obratite pažnju na oznaku povratne naknade na svojim praznim bocama!

 

 

Boce sa oznakom povratne naknade, prema Pravilniku o ambalaži i ambalažnom otpadu, možete predati u obližnje trgovine koje prodaju pića, a veće su od 200 četvornih metara. Iste su vam dužne preuzeti ambalažu i, za svaku pojedinu ispravnu i od sadržaja ispražnjenu bocu, isplatiti vam povratnu naknadu u iznosu od 0,50 kn po ambalažnoj jedinici.

 

Povratna naknada je novčani iznos koji plaćaju proizvođači pića kao stimulativnu mjeru kojom se potiče povrat ambalaže i time smanjuje utjecaj na okoliš uz recikliranje materijala od kojih se izrađuje ambalaža.

 

Na isti način moguće je vratiti i boce od mlijeka i mliječnih proizvoda volumena većeg od 2 dl, samo vodite računa da boce moraju imati oznaku povratne naknade, trebaju biti ispravne, neoštećene i ispražnjene od sadržaja.

 

U brojnim trgovačkim centrima i trgovinama koje prodaju pića pronaći ćete strojeve za prihvat ambalaže, a u nekima i vedro i nasmijano osoblje u Interseroh bojama koje će vam pregledati i preuzeti vašu ambalažu i za istu izdati isplatni listić koji možete unovčiti na blagajnama.

 

Što je bitno za znati?

 

Nije svaka ambalaža ispravna ambalaža za koju možete dobiti 0,50 kn po boci. Boce koje su oštećene ili nemaju etikete, stranog su porijekla ili nemaju oznake povratne naknade, sadrže tekućinu u sebi ili sadržaj, nemaju pravo na povratnu naknadu.

 

Unatoč tome što možda nemaju povratnu naknadu, jednako bitno ih je adekvatno sortirati i odložiti u spremnike predviđene za plastičnu ili staklenu ambalažu, ovisno o kojim materijalima bocama se radi.

 

Bitno je i znati da postoji dnevni limit za ambalažu sa povratnom naknadom koji iznosi maksimalno 80 komada ambalažnih jedinica po osobi u jednom danu.

 

Sjetite se toga idući puta kada vam djelatnik na prihvatu ambalaže vrati par boca jer nisu ispravne ili jer ste već predali svoj dnevni limit.

 

Ne ljutite se, ne odlučuje on na vlastitu ruku, već samo prati upute Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji propisuje način postupanja s otpadnom ambalažom u sustavu povratne naknade.

 

Vratite svoju ambalažu i odlažite je u propisane spremnike jer jedino smislenim i odgovornim djelovanjem svakoga od nas možemo utjecati na svijet koji ostavljamo budućim naraštajima.

 

Ukoliko ste trgovački centar ili prodavatelj koji stavlja na tržište nepovratnu ambalažu u sustavu povratne naknade i prihvat ambalaže vam stvara glavobolju, obratite nam se. S vama ćemo rado podijeliti svoje znanje i ponuditi vam savjetovanje ili za vas u potpunosti organizirati prihvate ambalaže kako biste ispunili svoju zakonsku obavezu prema svojim kupcima.

 

Autor: Adrijana Budak