Prijedlog uzima u obzir cijeli životni ciklus ambalaže. Njime se utvrđuju zahtjevi za osiguravanje sigurne i održive ambalaže, budući da se zahtijeva da sva ambalaža bude prikladna za recikliranje i da je prisutnost uvjetno opasnih tvari svedena na minimum. Također utvrđuje zahtjeve za usklađivanje označavanja kako bi se poboljšalo informiranje potrošača. U skladu s hijerarhijom gospodarenja otpadom, prijedlog ima za cilj značajno smanjiti proizvodnju ambalažnog otpada postavljanjem obvezujućih ciljeva ponovne uporabe, ograničavanjem određenih vrsta jednokratne ambalaže i zahtjevom od gospodarskih subjekata da minimaliziraju količinu korištene ambalaže.

Postignuti dogovor je privremen dok ga obje institucije službeno ne prihvate.

Glavni elementi sporazuma

Zahtjevi održivosti i sadržaj reciklata

Tekst privremenog sporazuma zadržava većinu zahtjeva održivosti za svu ambalažu na tržištu i glavne ciljeve koje je predložila Komisija.

Uvođenjem ograničenja stavljanja na tržište ambalaže koja dolazi u dodir s hranom, a sadrži per- i polifluorirane alkilne tvari (PFAS) koje prelaze određene granične vrijednosti, pooštravaju se zahtjevi za tvari u ambalaži. Kako bi se izbjeglo preklapanje s drugim zakonodavnim aktima, suzakonodavci su zadužili Komisiju da procijeni potrebu izmjene ovog ograničenja u roku od četiri godine od dana početka primjene uredbe.

Privremeni sporazum zadržava opće ciljeve za 2030. i 2040. za minimalni sadržaj reciklirane plastične ambalaže. Suzakonodavci su se složili da će plastična ambalaža koja se može kompostirati i ambalaža čija plastična komponenta predstavlja manje od 5 % ukupne težine ambalaže biti izuzeta od ovih ciljeva. Komisija će morati pregledati provedbu ciljeva za 2030. i procijeniti izvedivost ciljeva za 2040. Sporazum također poziva Komisiju da ocijeni stanje tehnološkog razvoja plastične ambalaže na biološkoj osnovi tri godine nakon stupanja na snagu Uredbe te, na temelju te procjene, postaviti zahtjeve održivog sadržaja bioloških baza u plastičnoj ambalaži.

Nova pravila bi smanjila nepotrebnu ambalažu određivanjem maksimalno 50% praznog prostora u servisnoj ambalaži, transportnoj ambalaži i ambalaži koja se koristi u e-trgovini te zahtijevala od proizvođača i uvoznika da osiguraju što nižu težinu i volumen ambalaže, osim pakiranja zaštićenih modela (ako je ta zaštita već bila na snazi na dan stupanja na snagu uredbe).

Ciljevi za ponovnu upotrebu i obveze ponovnog punjenja

Tekst postavlja nove obvezujuće ciljeve ponovne uporabe za 2030. i indikativne ciljeve za 2040. Ciljevi se razlikuju prema vrsti ambalaže koju koriste gospodarski subjekti: alkoholna i bezalkoholna pića (osim vina i aromatiziranih vina, mlijeka i drugih kvarljivih pića), prijevoz i prodajnu ambalažu (osim ambalaže za opasne tvari ili opremu velikih razmjera i savitljive ambalaže u izravnom dodiru s hranom) i skupna pakiranja. Kartonska ambalaža također je općenito izuzeta od ovih zahtjeva.

Sporazum uvodi opće obnovljivo petogodišnje odstupanje od postizanja ciljeva ponovne uporabe pod određenim uvjetima, uključujući

  • Izuzeta država članica premašuje ciljeve recikliranja koje treba postići do 2025. za 5 postotnih bodova i očekuje se da će premašiti ciljeve recikliranja za 5 postotnih bodova do 2030.
  • izuzeta država članica na dobrom je putu da postigne svoje ciljeve prevencije otpada
  • izvođači su usvojili poslovne planove sprječavanja nastanka otpada i recikliranja koji doprinose postizanju ciljeva sprječavanja nastanka otpada i recikliranja utvrđenih uredbom

Nova pravila također izuzimaju mikropoduzeća od postizanja ovih ciljeva te uvode mogućnost da se gospodarski subjekti udružuju do pet krajnjih distributera radi postizanja ciljeva ponovne uporabe pića.

Suzakonodavci su utvrdili obvezu dostavljača da kupcima ponude mogućnost da donesu vlastite posude u koje mogu bez nadoplate točiti hladne ili tople napitke ili pripremljenu hranu. Osim toga, do 2030. moraju imati za cilj ponuditi 10% proizvoda u pakiranju koje je prikladno za ponovnu uporabu.

Sustavi povrata depozita (DRS)

Prema novim pravilima, države članice moraju osigurati da se najmanje 90% jednokratnih plastičnih boca i metalne ambalaže odvojeno prikuplja svake godine do 2029. godine. Kako bi postigli ovaj cilj, moraju uspostaviti sustav povrata depozita (DRS) za ove oblike pakiranja. Minimalni zahtjevi za DRS neće se primjenjivati na sustave koji su već bili na snazi prije stupanja uredbe na snagu, ako ti sustavi dostignu cilj od 90% do 2029. godine.

Suzakonodavci su se složili dodati izuzeće od zahtjeva za uvođenje DRS-a za države članice ako dostignu stopu odvojenog prikupljanja iznad 80 % 2026. i ako podnesu plan provedbe sa strategijom za postizanje ukupnog cilja od 90 % odvojenog prikupljanja .

Ograničenja nekih oblika pakiranja

Nova pravila uvode ograničenja za određene oblike ambalaže, uključujući jednokratnu plastičnu ambalažu za voće i povrće, hranu i piće, začine, umake u HORECA sektoru, za male kozmetičke i toaletne proizvode koji se koriste u smještajnom sektoru (npr. bočice od šampona ili losion za tijelo) i za vrlo lagane plastične vrećice (npr. one koje se nude na tržnicama za nezapakiranu hranu).

Sljedeći koraci

Privremeni sporazum sada će biti dostavljen na odobrenje predstavnicima država članica u Europskom vijeću i parlamentarnom odboru za okoliš. Ako tekst bude odobren, dvije institucije će ga morati službeno prihvatiti, nakon što ga pregledaju pravni lingvisti, prije nego što bude objavljen u Službenom listu EU i stupi na snagu. Uredba će se poćeti koristiti nakon 18 mjeseci od dana stupanja na snagu.

Izvor: 1